Pataki Zsofia, Author at Nitrowise
+36-70-391-0320